Elke dag weer krijg je te maken met online privacy: je deelt een foto op sociale media, je koopt een nieuwe trui in je lievelingswinkel waarbij je je klantenkaart afgeeft, je wil een studietoelage aanvragen bij de Vlaamse Gemeenschap, je vult je belastingen in op Tax-on-web, of bestelt een slow juicer bij Bol.com. Via deze weg laat je heel wat digitale sporen na. Het is belangrijk om hier bij stil te staan. Zo schuilt er achter veel van de "gratis media" een duidelijk verdienmodel waarbij jouw persoonsgegevens gebruikt worden. Heb je jezelf nog nooit de vraag gesteld waarom Facebook gratis is? Wanneer het over jouw privacy gaat is het belangrijk dat jij een betere controle krijgt over deze sporen.

Online privacy
Foto: Negative Space (Pexels)

Omdat anderen jouw gegevens niet zomaar zouden gebruiken geldt er sinds 25 mei 2018 de Europese Privacywet, beter gekend als de GDPR (General Data Protection Regulation) of - in het Nederlands- de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze wet bevat rechten en plichten. Om jouw gegevens te mogen gebruiken moeten de bedrijven eerst jouw toestemming vragen (bijvoorbeeld: "cookies aanvaarden"). Interessant om te weten is dat je deze toestemming ook weer ongedaan kan maken.

Elk bedrijf moet jou via een Privacyverklaring duidelijk informeren over wat ze met jouw gegevens willen doen. Worden jouw gegevens doorverkocht? Hoe lang worden ze bewaard? In de Privacywet staat ook vermeld dat je aan bedrijven kunt vragen welke informatie ze over jou verzameld hebben. Dat bedrijf moet deze gegevens meedelen. Klopt deze info niet of heb je spijt dat je ooit een bepaalde informatie gedeeld hebt, dan kan je aan de contactpersoon van dat bedrijf (of de eigenaar van de website) vragen om deze info te wijzigen of te verwijderen. Je kan zelfs jouw gegevens overdragen naar andere sites en apps.

Tips

Tips om je gegevens te beveiligen:

  • Gebruik een pseudoniem: op een forum kan je gerust een nickname kiezen en hoef je je echte naam niet prijs te geven
  • Pas je privacyinstellingen aan zodat je zo weinig mogelijk gegevens deelt
  • Vul enkel informatie in die echt noodzakelijk is
  • Wis regelmatig je cookies en surfgeschiedenis
  • Surf incognito
  • Schakel apps uit als je ze niet meer gebruikt
  • Installeer een privacy badger in je browser: dit is een programma dat traceert welke cookies een website plaatst bij een bezoek. je kan per website specifiëren welke cookies bijgehouden mogen worden of niet

Heb je toch een probleem en is je privacy geschonden? Indien je de persoon kent die verantwoordelijk is voor deze schending, kan je hem contacteren en vragen om de informatie te verwijderen. Doet hij dit niet, dan pleegt hij een strafbaar feit. Verder kan je via de website zelf een klachtenprocedure starten en vragen om de informatie te verwijderen. Uiteraard kan je, indien het gaat over een zeer zwaar geval van privacyschending, steeds naar de politie stappen en een klacht indienen bij de rechtbank.

Nog meer ?

° Volgens de Gegevensbeschermingsauthoriteit heb je het recht om foutieve gegevens te laten verbeteren of te wissen: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/recht-op-gegevenswissing-recht-op-vergetelheid

° Bekijk het filmpje "Sociale privacy & privacymanagement" Ralf De Wolf. MOOC Mediacoach 2015 (Mediacoach & Mediawijs. be) : http://mediawijs.be/mediabank/sociale-privacy-privacymanagement

° https://www.ikbeslis.be/ouders-leerkrachten/privacy-online

° Ik heb toch niets te verbergen

Gerelateerde berichten

Digitale thema's, Informatie opzoeken, Onderwijs
Bibliotheek, Digitale thema's, Online tools
Digitale thema's, Digitale veiligheid
Digitale thema's, Sociale media