Onderwijs

Handige digitale tools voor onderwijs

In 2020 zijn thuiswerk en afstandsonderwijs de norm. Heel veel leerkrachten en docenten zijn de laatste maanden ijverig op zoek gegaan naar digitale alternatieven om digitaal onderwijs aan te bieden. Gelukkig beschikken we over een breed gama van online tools: online leeromgeving, educatieve apps, interactieve websites, live-streaming platformen... De meeste tools zijn gebruiksvriendelijk en sommigen zijn (al dan niet tijdelijk) gratis. Misschien kan onderstaande lijst van tools je inspireren om ermee aan de slag te gaan tijdens jouw les.

 

 

 

Preteaching

De term "preteaching" of  "aanloopleren", bestond reeds langer in het domein van remediërend leren. Hiermee werd bedoeld dat leerlingen die achterop dreigden te geraken, preventief bijgespijkerd werden. In de coronacontext, kreeg deze term een ruimere betekenis. Preteaching dient om essentiële leerstof bij te brengen -vanop afstand- rekening houdend met individuele leernoden.  

Thema