Wat we niet voor mogelijk hielden werd in maart 2020 realiteit. Door de coronapandemie werd afstandsleren een noodzaak. Onderwijs verstrekken vanop afstand is mogelijk; in een aangepaste vorm.

Afstandsonderwijs
Foto: Odisee

Online leren past perfect in de visie van het levenslang leren; leren voor het leven. Kennis en leerstof zijn uiteraard belangrijk, maar ook kritisch denken, studieplanning maken, nieuwe technologieën uitproberen zijn noodzakelijk.

Leren op afstand, zonder aanwezig te moeten zijn in de klas of zonder je studenten in een lokaal bij elkaar te brengen.  

Je kan een onderscheid maken tussen "synchroon leren" en "asynchroon leren".

 

Bij synchroon leren volgen alle studenten tegelijkertijd les. De communicatie gebeurt live. Daardoor zijn er veel mogelijkheden tot interactie, waarbij studenten vragen kunnen stellen, en feedback krijgen. Bijvoorbeeld: een hoorcollege: via deze weg geef je als docent nieuwe informatie aan studenten. Je geeft voorbeelden en legt verbanden. Als student kan je meer uitleg vragen, indien nodig.

Andere voorbeelden : videoconferentie, live chat, live streamen, webinar

 

Asynchroon leren: studenten kiezen zelf het moment waarop ze de les willen volgen. De tijd die ze er aan spenderen zal verschillend zijn van student tot student.

Voorbeelden: E-mail, screencasts, blogposts, discussieforum, kennisclips, online bevragingen en toetsen om de beginsituatie in te schatten

 

Bij een 1-op-1 gesprek communiceren docent en individuele student samen

 

Meer info vind je bij "handige digitale tools voor het onderwijs" en bij "videobellen"

10 concrete tips om online les te geven

TPACK model: Het TPACK model stelt dat leerkrachten inzicht moeten krijgen in hoe de drie domeinen vakinhoud, didactiek en ict met elkaar samenhangen. TPACK gaat ervan uit dat leraren weten welke digitale tools de leerlingen kunnen helpen in hun leerproces van een bepaald onderwerp en hoe je deze het best inzet. Je moet jouw vakinhoud, jouw pedagogische aanpak en de bestaande digitale tools dan ook steeds op elkaar afstemmen. (Bron: Kenniscentrum Mediawijsheid)

SAMRmodel: Om in schatten of een (digitaal) medium een echte meerwaarde vormt voor de les kan je gebruik maken van het SAMR-model. Dit model helpt om te beoordelen of een technologische aanpassing een echte transformatie inhoudt. (Bron: Kenniscentrum Mediawijsheid)

 

E-leren: OVSG

 

Afstandsleren in het hoger onderwijs

Gerelateerde berichten