Digitale veiligheid

Veiligheidsbeleid mobiel en thuisapparaten

Odisee dient adequate organisatorische en technische maatregelen te nemen opdat bepaalde soorten van informatie beschermd worden tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang, opslag of doorzending. Odisee is daartoe verplicht op grond van wettelijke regels enerzijds en teneinde haar studenten en personeel te beschermen tegen cyber-criminaliteit anderzijds.

Bron: intranet Odisee

Hou jij je digitale gezondheid op peil?

Elk computerprogramma is kwetsbaar. Door beveiligingsupdates worden die problemen opgelost. De beveiligingsupdate wordt mee geïnstalleerd met je gewone update. Het is dus heel belangrijk dat je de meldingen voor updates niet negeert. Indien je te lang wacht om een update uit te voeren loop je het risico dat criminelen je te snel af zijn. Het best is om de update steeds zo snel mogelijk te doen, liefst de dag zelf.