Soorten literatuur

Wanneer je informatie opzoekt is het belangrijk dat je weet dat er verschillende soorten literatuur bestaan. Door informatievaardig te zijn kan je deze literatuur juist beoordelen.

populaire literatuur
Pixabay

Populaire literatuur

 • beknopte bronvermelding
 • veel foto's om potentiële lezers/kopers aan te spreken
 • in het oog springende titels
 • er wordt een mening weergegeven; het is niet de bedoeling om objectief te zijn
 • auteurs zijn zelden vakspecialisten
 • weinig of geen controle op inhoudelijke fouten
 • gericht op een breed publiek
vaktijdschrift Meta
Foto: VVBAD

Vakliteratuur

 • literatuur uitgegeven door experten uit het specifieke vakgebied
 • dit kan via een website of een vaktijdschrift
 • deze publicaties zijn niet bedoeld voor een breed publiek, maar voor mensen uit de sector
 • er worden "best practices" meegedeeld: toegepast onderzoek uit de praktijk 
 • auteurs zijn vakspecialisten
 • artikels worden nagekeken door andere vakspecialisten
Wetenschappelijk tijdschrft
Markuz Spitske (Pexels)

 

Wetenschappelijke literatuur

 • artikels gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
 • auteurs zijn wetenschappers en onderzoekers
 • de artikels zijn peer reviewed: dit wil zeggen dat ze kritisch nagelezen zijn door andere wetenschappers uit hetzelfde vakgebied
 • correctheid van artikel biedt meer garantie
 • elk artikel heeft een vaste structuur: hoofding, abstract (korte samenvatting), inleiding, methodologie, discussie, conclusie, literatuurlijst
 • doelgroep: wetenschappers en onderzoekers
 • wetenschappelijk taalgebruik
 • nauwkeurige bronvermelding

Gerelateerde berichten