Het internet maakt ontegensprekelijk deel uit van onze wereld. Met z'n allen maken we massaal gebruik van sociale media, chats en andere online mogelijkheden. Fantastisch toch!? Meestal wel, maar soms loopt het ook eens fout. Eén van de gevaren is cyberpesten. Wat is dit nu eigenlijk?

Cyberpesten Inzmam Khan (Pexels)
Foto: Inzmam Khan (Pexels)

Cyberpesten is een vorm van pesten waarbij pesters gebruik maken van het internet om herhaaldelijk kwetsende dingen over iemand te verspreiden en op die manier macht over die persoon uit te oefenen. Het kan ondermeer gaan over beledigingen, grof taalgebruik en bedreigingen via (haat)mails, bewerkte foto's, een nepprofiel voor iemand aanmaken, haatsites en chatrooms.

Meestal komt dit fenomeen voor bij jongeren; wanneer een volwassene erbij betrokken is spreekt men over cyberstalking.

De pester kan "anoniem" pesten door een valse naam of een pseudoniem te gebruiken. Veilig, achter een smartphone, tablet of pc, ligt de drempel veel lager dan bij het "gewone" pesten.

De slachtoffers van cyberpesten kunnen elk moment van de dag en nacht gepest worden. Zelfs in een veilige omgeving zoals het eigen huis of kamer, kunnen ze geconfronteerd worden met pesten.

In tegenstelling tot bij het gewone pesten waar het meestal om woorden gaat, blijven de sporen van cyberpesten langer zichtbaar. Foto's, haatberichten, beledigende commentaar kunnen relatief lange tijd online blijven staan. Door het feit dat dit van op afstand gebeurt, weet de dader niet onmiddellijk hoe het slachtoffer zal reageren, kan hij niet inschatten welke schade hij veroorzaakt heeft en welke de gevolgen voor het slachtoffer zijn.

Ken je iemand die gecyberpest wordt? Wat kan jij doen om deze persoon te helpen?

  • Laat deze persoon zijn verhaal doen.
  • Kijk de privacyinstellingen van de apps na en pas die eventueel aan.
  • Wanneer je weet wie de pester is, kan je hem benaderen en vragen om dit gedrag stop te zetten of dit melden in de school of bedrijf.
  • Terugpesten is geen goede optie: de toestand kan escaleren en beide partijen zullen gestraft worden.
  • Gaat het allemaal té ver: aarzel dan niet om contact op te nemen met de lokale politie in jouw buurt. Probeer wel steeds een bewijsstuk mee te nemen (print, smartphone).

Wat staat er over cyberpesten in de wetgeving?

Er zijn verschillende strafrechterlijke aspecten die toepasbaar zijn op cyberpesten:

  • Het bezorgen van overlast of toebrengen van schade door middel van elektronische middelen (Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie)
  • Soms kan pesten worden beschouwd als stalking, laster, eerroof (Strafwetboek artikel 443 en 444) of beledigingen, afpersing en hacking en in het geval er sexueel getinte beelden gebruikt worden, is dit in strijd met de goede zeden ( Strafwetboek artikel 383)

Kies Kleur tegen Pesten is een Vlaams netwerk dat pesten bespreekbaar wil maken.

www.veiligonline.be: wat is cyberpesten en hoe werkt het precies?

Cyberpesten: educatieve website over pesten en cyberpesten

Veilig internetVPNGids.nl - Alles over VPN, online privacy, veilig internet en internetvrijheid

Gerelateerde berichten

Digitale thema's, Informatie opzoeken, Onderwijs
Bibliotheek, Digitale thema's, Online tools
Digitale thema's, Digitale veiligheid
Digitale thema's, Sociale media