Het project

De Winkelgids is een project om goedkope, gezonde voeding te promoten bij kansarmen. Het project is ontwikkeld te KaHo Sint - Lieven (Technologiecampus Gent) met steun van de Koning Boudewijnstichting en het Wijkgezondheidscentrum Daenshuis vzw (Aalst).

De hoofddoelstelling van het project was het ontwikkelen van een laagdrempelig visueel hulpmiddel dat de verschillende barrières bij de aankoop van gezonde en goedkope voedingsmiddelen doorbreekt bij moeilijkere doelgroepen. Dit fotoboek, gedoopt 'De winkelgids', omvat geen opsomming van toegestane en verboden voedingsmiddelen maar bestaat uit een reeks van foto’s van voedingsmiddelen, ingedeeld per supermarkt en per productcategorie, die passen in een gezonde voeding ter preventie van diabetes en hart- en vaatziekten.

Het fotoboek alleen volstaat uiteraard niet om gericht voedingsadvies te geven. Ter ondersteuning werd voor hulpverleners een handleiding 'Budgetvriendelijke, gezonde voeding' ontwikkeld waarbij per groep van de actieve voedingsdriehoek praktische tips gegeven worden. Onder het item 'Winkeloefeningen - kooklessen' worden voorbeelden gegeven van korte reeksen van kooklessen en winkeloefeningen aangepast aan de noden van de doelgroep.

Uiteraard zijn er ook andere organisaties die interessante projecten uitgewerkt hebben voor kansarmen. Een kort overzicht vind je onder link.

Alle opmerkingen kunnen gemaild worden naar nina.vandenbroecke@kahosl.be