Winkeloefeningen en kooklessen

Verschillende onderzoeken bevestigen dat een beperkte kennis over gezonde voeding in combinatie met beperkte kookvaardigheden en een beperkte financiële draagkracht belangrijke barrières zijn om gezonde voedingsgewoonten te implementeren. Kooklessen en winkeloefeningen op maat van de doelgroep behoren tot de mogelijkheden om kansarmen meer kennis en belangrijke vaardigheden bij te brengen. Deze activiteiten zijn tevens een manier om het sociale isolement te doorbreken.

Hieronder worden enkele aandachtspunten bij voorlichting aan kansarmen besproken. Tevens worden een aantal voorbeelden van uitgewerkte kooklessen en winkeloefeningen ter beschikking gesteld.

Algemene aandachtspunten bij voorlichting aan kansarmen
Smos Gezond
Pakketten ontwikkeld ism Daenshuis vzw