Beste cursist

Om de kwaliteit van de opleiding te kunnen monitoren en indien nodig te verbeteren, rekenen we op jullie feedback.
Mogen wij u vragen onderstaande tevredenheidsenquête in te vullen?

Alvast bedankt

Griet Maes
Preventie en Milieu Academy

 

 

Gevolgde opleiding
Infrastructuur Technologiecampus Gent
OnvoldoendeVoldoendeGoedUitstekend
Parkeergelegenheid
Leslokalen (verlichting, verwarming, verluchting, meubilair, ...)
Audiovisueel materiaal (beamer, WIFI, ...)
Catering
Organisatie Preventie en Milieu Academy
OnvoldoendeVoldoendeGoedUitstekend
Verwerking inschrijving
Facturatie
Attesten Vlaams opleidingsverlof en betaald educatief verlof
OnvoldoendeVoldoendeGoedUitstekend
Kwaliteit van het digitaal cursus- en lesmateriaal
Tijdig beschikbaar zijn van cursusmateriaal
Printkwaliteit papieren cursusmateriaal
OnvoldoendeVoldoendeGoedUitstekend
Duiding doelstellingen en verwachtingen m.b.t. opdrachten
Instructies m.b.t. het digitaal leerplatform, lesopnames en livestreams
Bekendmaking data van (evaluatie-)opdrachten
OnvoldoendeVoldoendeGoedUitstekend
Gebruiksvriendelijkheid van Toledo
Kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid lesopnames via Kaltura
Kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid 'online klas' via Blackboard Collaborate
Evaluatie
OnvoldoendeVoldoendeGoedUitstekend
Bekendmaking data en informatie
Bekendmaking resultaten
De mondelinge eindevaluatie liet me toe mijn kennis en vaardigheden te demonstreren
Getuigenis