Beste cursist

Om de kwaliteit van de opleiding te kunnen monitoren en indien nodig te verbeteren, rekenen we op jullie feedback.
Mogen wij u vragen onderstaande tevredenheidsenquête in te vullen?

Alvast bedankt en vriendelijke groeten

Griet Maes
Preventie & Milieu Academy

 

 

Gevolgde opleiding
Infrastructuur Technologiecampus Gent
OnvoldoendeVoldoendeGoedUitstekend
Parkeergelegenheid
Leslokalen (verlichting, verwarming, verluchting, meubilair, ...)
Audiovisueel materiaal (beamer, WIFI, ...)
Catering
Organisatie Preventie en Milieu Academy
OnvoldoendeVoldoendeGoedUitstekend
Verwerking inschrijving
Facturatie
Attesten Vlaams Opleidingsverlof en betaald educatief verlof
OnvoldoendeVoldoendeGoedUitstekend
Kwaliteit van het digitaal cursus- en lesmateriaal
Tijdig beschikbaar zijn van cursusmateriaal
Printkwaliteit papieren cursusmateriaal
OnvoldoendeVoldoendeGoedUitstekend
Duiding doelstellingen en verwachtingen m.b.t. opdrachten
Instructies m.b.t. het digitaal leerplatform en lesopnames
Bekendmaking data van (evaluatie-)opdrachten
OnvoldoendeVoldoendeGoedUitstekend
Gebruiksvriendelijkheid van Toledo
Kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid lesopnames via Kaltura
Evaluatie
OnvoldoendeVoldoendeGoedUitstekend
Bekendmaking data en informatie
Bekendmaking resultaten
Begeleiding eindwerk door promotor
De schriftelijke evaluatie(s) liet(en) me toe mijn kennis en vaardigheden te demonstreren
Het uitwerken van het eindwerk liet me toe mijn kennis en vaardigheden te demonstreren
Getuigenis