Beste cursist(e)

U volgde de opleiding 'Sales and business development' aan Odisee Hogeschool.

Om onze dienstverlening als opleidingsinstelling te optimaliseren weten wij graag van u welke aspecten van de opleiding u als kwaliteitsvol beoordeelt of waar er nog verbeteringen mogelijk zijn.

Zou u daarom onderstaande enquête willen invullen? Het zal maximum enkele minuten in beslag nemen.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Vriendelijke groeten
Heidi Poelman

niet goedvoldoendegoeduitstekend
Parkeergelegenheid
Leslokalen
Audio-visueel materiaal
Catering
niet goedvoldoendegoeduitstekend
Inschrijvingen
Facturatie
Documenten
niet goedvoldoendegoeduitstekend
Tijdig beschikbaar
Printkwaliteit
niet goedvoldoendegoeduitstekend
Planning tijdig raadpleegbaar
Wijzigingen in planning transparant gecommuniceerd