Tevredenheidsenquête multidisciplinaire basismodule voor preventieadviseurs

Beste cursist

Om de kwaliteit van de opleiding te kunnen monitoren en indien nodig te verbeteren, rekenen we op jullie feedback.
Mogen wij u vragen onderstaande tevredenheidsenquête in te vullen?

Alvast bedankt

Griet Maes
Preventie en Milieu Academy

 

 

Tevredenheidsenquête aanvullende vorming voor preventieadviseurs

Beste cursist

Om de kwaliteit van de opleiding te kunnen monitoren en indien nodig te verbeteren, rekenen we op jullie feedback.
Mogen wij u vragen onderstaande tevredenheidsenquête in te vullen?

Alvast bedankt en vriendelijke groeten

Griet Maes
Preventie & Milieu Academy

 

 

Tevredenheidsenquête Sales and business development

Beste cursist(e)

U volgde de opleiding 'Sales and business development' aan Odisee Hogeschool.

Om onze dienstverlening als opleidingsinstelling te optimaliseren weten wij graag van u welke aspecten van de opleiding u als kwaliteitsvol beoordeelt of waar er nog verbeteringen mogelijk zijn.

Zou u daarom onderstaande enquête willen invullen? Het zal maximum enkele minuten in beslag nemen.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Vriendelijke groeten
Heidi Poelman

Inschrijvingsformulier jobbeurs Technologiecampus Gent - 13 maart 2020

Odisee Hogeschool en KU Leuven nodigen u uit op vrijdag 13 maart 2020 op de jobbeurs van Technologiecampus Gent. U kan er kennismaken met onze afstuderende studenten.

Onze campus biedt studenten de mogelijkheid tot het volgen van de masteropleiding Industriële ingenieurswetenschappen (Industrieel Ingenieur) of een professionele bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnieken, Chemie, Elektronica-ICT, Energietechnologie, Facilitair management of Ontwerp- en Productietechnologie.
 

Subscribe to Bevragingen, enquêtes en inschrijvingsfomulieren van Odisee RSS