Welkom

De opleiding 'Bachelor-na-Bachelor Schoolontwikkeling' richt zich tot ervaren leraren die verdieping en verbreding in de ontwikkeling van hun competenties zoeken. Ze zijn beleidsondersteuner of ambiëren deze functie, of ze hebben een leidinggevende functie.In deze blog lees je nieuws uit onze opleiding en verwijzingen naar vakliteratuur en onderzoek over schoolontwikkeling, maar vooral neerslagen van projecten van onze deelnemers. 
Tijdens de opleiding werken ze aan projecten in hun eigen onderwijscontext, die de kwaliteitszorg bevorderen en waarbij ze innovaties initiëren, begeleiden en implementeren. In hun verhaal  koppelen ze theoretische inzichten aan hun praktijkcontext. Dat creëert herkenbaarheid en biedt een unieke kans aan kennisdeling.

Onderwijs is voortdurend onderhevig aan veranderingen. Het wordt geconfronteerd met vragen, uitdagingen en impulsen waardoor scholen voortdurend moeten ontwikkelen, veranderen en vernieuwen. Onze opleiding wil dan ook schoolontwikkelaars aan het werk zetten die onderwijskundige innovatieprocessen kunnen begeleiden en hiermee het beleidsvoerend vermogen en van daaruit de kwaliteitszorg van scholen kunnen versterken.

De opleiding Schoolontwikkeling is ontstaan vanuit enkele ontwikkelingen in het onderwijslandschap:

  • Scholen krijgen meer ruimte en autonomie om een eigen schoolbeleid te voeren en beleidslijnen uit te stippelen en de kwaliteitszorg te bewaken (kader voor Onderwijskwaliteit)
  • De schaalvergroting in het onderwijsveld;
  • De toegenomen vraag om de vlakke onderwijsloopbaan te doorbreken;
  • De groeiende aandacht voor aanvangsbegeleiding en het recente decreet op aanvangsbegeleiding (2019);

We beogen met onze opleiding dan ook het ‘vormen’ van onderwijskundig leidinggevenden en beleidsondersteuners die, op een systematische manier het hele schoolteam kunnen enthousiasmeren en coachen bij het initiëren en implementeren van vernieuwingen. De schoolontwikkelaar fungeert op die manier als een versterker van het beleidsvoerend vermogen van zowel de school als de scholengemeenschap. Het gaat daarbij niet alleen om het opstarten van vernieuwingen, maar ook om het blijvend waarborgen ervan. Vernieuwingen zijn steeds resultaten van een gezamenlijk leerproces in een school. De focus van de opleiding ligt dan ook op reflectie, coachen, praktijkonderzoek en begeleiden van innovatieprocessen. Meer informatie over de opleiding? Surf naar odisee.be/schoolontwikkeling

Categorie