secundair onderwijs

De toekomst is van jou. De kracht van zelfregulerend leren.

Lieve Van Hauwaert stapte in het tweede jaar Schoolontwikkeling in, na andere langlopende vormingen. Als ondersteuner begeleidt ze leraren in de nieuwe eerste graad van een secundaire school. Zelfregulerend leren staat centraal in de visie. Maar dat zelfgestuurd leren niet zelfgestuurd wordt geleerd, ervaarden de leraren al snel. Lieve onderzocht waar de leerlingen precies tegenaan lopen en wat de rol van de begeleiders daarbij is. Ze versterkte het team met inzichten vanuit het model van Zimmerman.

Een betrokken leeromgeving in co-creatie ouders - school - leerling

Gedurende drie jaar bouwde Luc De Wispelaere, geïnspireerd door de input uit de BanaBa Schoolontwikkeling, aan initiatieven die de ouderparticipatie faciliteren. Talrijke bevragingen en onderzoekskaders onderbouwen dit proces. Luc nam stapsgewijs het team mee doorheen diverse initiatieven in een erg diverse leerlingenpopulatie.

Een schooleigen activerende feedbackcultuur

Feedback zet aan tot diepgaander leren. Dat werd al duidelijk in het vooronderzoek dat Tim Van Landeghem vorig schooljaar voerde. In de secundaire school van het OLVP  in Bornem zette Tim dit schooljaar met een daartoe ontwikkeld kernteam onderbouwde initiatieven op die sterk inzetten op effectieve feedback. Drie initiatieven kregen vorm en er vonden experimenten plaats. Vooral de participatieve aanpak van Tim leidde tot een draagvlak met veel kansen op verdere realisaties in het vervolgtraject.

Milieubewustzijn van jongeren versterken

Vanuit zijn persoonlijke zorg om milieubewustzijn, zette Dominique De Coninck een project op met de leerlingen van zijn secundaire school. Met enkele collega's integreerden ze de acties in hun leergebieden. Theoretische kaders en wetenschappelijk onderzoek brachten het team tot onderbouwing en systematiek in hun opzet. Het project kreeg bekendheid tot buiten de eigen school.

 

Het Transformatierad als motor voor onderwijsvernieuwing

De vakgroep Kantoor van de Moretusschool in Ekeren grijpt de nieuwe leerplannen in het secundair onderwijs aan om het onderwijs aan de leerlingen Kantoor te versterken. Wendy Adriaensen, 2dejaars Schoolontwikkeling, legde het Transformatierad aan de vakgroep voor en zette daarmee de leerling centraal. In dit artikel beschrijft ze via welke stappen ze de bestaande patronen onderzocht en met haar collega's alternatieven formuleerde. Die zullen in een volgende stap een concrete vertaling krijgen in het curriculum.

Skills voor het hoger onderwijs. Notities nemen tijdens de les.

Waar lopen onze leerlingen tegenaan wanneer ze overstappen naar het hoger onderwijs? Vanuit die vraag spitste Silke zich toe op de kwaliteit van de notities die de leerlingen van haar klassen in de derde graad secundair onderwijs nemen. Samen met enkele collega's en in samenspraak met de leerlingen vormde ze zich een beeld waarop nu initiatieven kunnen volgen om leerlingen te versterken in deze competetenties.