professionaliseringsbeleid

Collegiale visitatie. Is jouw school klaar voor informeel leren?

Marjan Schets verdiepte zich drie jaar lang in collegiale visitatie als middel voor informeel leren in haar secundaire school. De methodiek was er al langer onderdeel van de aanvangsbegeleiding. Marjan verdiepte en verbreedde de toepassing ervan. Ze onderzocht de effecten op het leren van haar nieuwe collega's, ontwierp een professionaliseringstraject via collegiale visitatie met focus op binnenklasdifferentiatie en spitste zich tenslotte toe op de randvoorwaarden om het initiatief in een brede groep van leraren te faciliteren.

Hoe een motiverende en activerende professionalisering stimuleren?

'Op zoek naar de noden van elke individuele leerkracht om het eigenaarschap te vergroten'. Onder deze titel deed Wendy Adriaensen ene onderbouwde bevraging bij de leraren van een secundaire school in Antwerpen. Dit onderzoek vormt de basis voor een sterk professionaliseringsplan waarin leraren zich herkennen, en waarvan we veel leereffecten bij de leerlingen mogen verwachten.