aanvangsbegeleiding

De waarde van startende leraren

Goede inductieprogramma's voor startende leraren ontstaan niet vanzelf ook omdat het leerproces van starters veelzijdig is. De Nederlandse VO-Raad bracht een katern uit waarin ze vanuit een casus ingaan op de meerwaarde die starters in hun school te bieden hebben, over hun identiteitsontwikkeling als leraar en over kansen om het inductietraject te versterken. Virginie März, professor aan UCL en gastprofessor in de BanaBa Schoolontwikkeling is mede-auteur.

Collegiale visitatie. Is jouw school klaar voor informeel leren?

Marjan Schets verdiepte zich drie jaar lang in collegiale visitatie als middel voor informeel leren in haar secundaire school. De methodiek was er al langer onderdeel van de aanvangsbegeleiding. Marjan verdiepte en verbreedde de toepassing ervan. Ze onderzocht de effecten op het leren van haar nieuwe collega's, ontwierp een professionaliseringstraject via collegiale visitatie met focus op binnenklasdifferentiatie en spitste zich tenslotte toe op de randvoorwaarden om het initiatief in een brede groep van leraren te faciliteren.

Leerkracht vanaf de start.

Eén van de grootste uitdagingen van startende leraren is klasmanagement, het scheppen van een klimaat waarin leerlingen succesvol kunnen leren en werken. In haar project onderzocht Marica Judels in haar Brusselse secundaire school diepgaander deze leernood van starters. Ze ontwikkelde instrumenten waarmee ze starters ondersteunt en uitdaagt om van mekaar te leren.