zelfgestuurd leren

De toekomst is van jou. De kracht van zelfregulerend leren.

Lieve Van Hauwaert stapte in het tweede jaar Schoolontwikkeling in, na andere langlopende vormingen. Als ondersteuner begeleidt ze leraren in de nieuwe eerste graad van een secundaire school. Zelfregulerend leren staat centraal in de visie. Maar dat zelfgestuurd leren niet zelfgestuurd wordt geleerd, ervaarden de leraren al snel. Lieve onderzocht waar de leerlingen precies tegenaan lopen en wat de rol van de begeleiders daarbij is. Ze versterkte het team met inzichten vanuit het model van Zimmerman.

Tienerschool: leraren professionaliseren als coach van zelfsturing bij de leerlingen

Hoe professionaliseer je een team van leraren in het coachen van zelfsturing bij leerlingen? In 2019 ging in Bree de Tienerschool van start. Het eigen leerproces in handen nemen is een belangrijke doelstelling. Esther Heinze werkte tijdens de opleiding tot schoolontwikkelaar met haar collega's aan een onderbouwd didactisch concept. Voortdurend worden PDCA-cycli gedraaid om de kwaliteit van het onderwijs nog te versterken. Dit jaar hoorde daar een onderzoek bij naar versterken van de lerarencompetenties.

Een participatief ontworpen weekplanner met ruimte voor reflectie en feedback

'Kinderen en jongeren moeten zich voorbereiden op een (beroeps)leven waarin ze zelfstandig hun kennis op peil moeten houden, nieuwe kennis en vaardigheden moeten verwerven en verantwoordelijkheid moeten nemen voor een 'leven lang leren'.' Daarom ontwierp Saskia Roets samen met haar collega's van basisschool Irishof een weekplanner en bijhorende leerlijn waarmee ze de zelfsturing bij leerlingen stimuleren.