Literatuur

Schoolontwikkelaars zijn voortdurend op zoek naar inspirerende en onderbouwde praktijkvoorbeelden en literatuur. Wat we elders lezen, delen we hier.

Reflectietool voor personeelsbeleid

Onder impuls van de overheid werd door UGent een reflectietool voor personeelsbeleid ontwikkeld. 'De reflectievragen doen u dieper nadenken over de keuzes die u maakt binnen uw huidig beleid. De praktijkvoorbeelden en vaststellingen uit onderzoek kunnen u daarnaast andere opties doen overwegen.'

De tool omvat deze componenten:

  • Recrutering en selectie
  • Opdrachttoewijzing 
  • Professionele ontwikkeling
  • Leerkrachtevaluatie
  • Waardering en beloning

Ook het volledige onderzoeksrapport werd gepubliceerd.

De waarde van startende leraren

Goede inductieprogramma's voor startende leraren ontstaan niet vanzelf ook omdat het leerproces van starters veelzijdig is. De Nederlandse VO-Raad bracht een katern uit waarin ze vanuit een casus ingaan op de meerwaarde die starters in hun school te bieden hebben, over hun identiteitsontwikkeling als leraar en over kansen om het inductietraject te versterken. Virginie März, professor aan UCL en gastprofessor in de BanaBa Schoolontwikkeling is mede-auteur.