't Zal Welzijn. Over de balans werk en vrijetijd bij leraren.

't Zal Welzijn

Doorheen de eerste opleidingsfase van de BanaBa Schoolontwikkeling onderzocht Sofie Antonis op de basisschool waar ze directeur is naar de factoren die het welbevinden bij haar lerarenteam beïnvloeden.

Via literatuuronderzoek en systematische bevragingen in het team ontwikkelde de school inzichten over connectie en deconnectie. Volgend jaar gaat ze door op andere factoren om het welbevinden in en met het lerarenteam te versterken.