Praktijkonderzoek versterkt de kwaliteit van het handelingsproces