Multicultureel schoolmaken

De diverse en meertalige achtergrond van de leerlingen in de secundaire school Moretus in Ekeren daagde Wendy Adriaensen uit tot diepgaander onderzoek. Ze bevroeg leerlingen en leraren zowel naar hun attitudes en meningen als naar hun ervaringen met conflictsituaties. Vandaaruit ging ze met leraren én leerlingen in actie om dialoog en multicultureel schoolmaken te bevorderen.

Van schoolteam naar team school

Via collectief leren naar een lerend team met open feedbackcultuur. Die uitdaging ging Goele Stoelzaet aan met haar collega's.
Dit is hun doel: Teamleden grijpen kansen aan om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Daardoor ontstaat er een positieve vibe.
Als we het collectief leren nog kunnen uitbreiden en verdiepen, kunnen we uitgroeien naar een lerend team met een openfeedbackcultuur.

Krachtige speel- en leerplekken in de kleuterklas

Krijgen kleuters alle kansen om tot spelend leren te komen? Die vraag onderzocht Leen Van Soom met het team van Klavertje Vier-sel. Uit dit eerste jaar onderzoek bleek alvast dat spel begeleiden en meespelen een belangrijke hefboom is voor het succes van de speelomgeving op leerrendement. De stappen voor volgend schooljaar zijn alvast uitgetekend.

Naar een doeltreffend en gedragen evaluatiebeleid

In een sterk onderbouwd onderzoekparcours brengt Tim Van Landeghem verheldering over de sporen waarop hij in zijn secundaire school aan de slag wil om het evaluatiebeleid te versterken. Zijn interesse groeide vanuit vaststellingen dat leraren onzeker zijn over de kwaliteit van hun evaluatie en dat er over vakgroepen en zelfs bij parallelcollega's andere visies op en methoden van evalueren bestaan. In het tweede jaar Schoolontwikkeling wordt dit boeiende project wellicht verdergezet.