Leren vanuit potentieel

Leren vanuit potentieel

Evalueren raakt de kern van ons onderwijs. Basisschool de Schatkist onderzoekt het proces dat Breed evalueren opgang brengt. Een ogenschijnlijk duidelijk onderwerp brengt veel meer in beweging dan oorspronkelijk gedacht. Het team heeft een doel voor ogen: het leren van leerlingen maximaliseren in een krachtige en inclusieve leeromgeving. Hoe die krachtige en inclusieve leeromgeving vorm krijgt, is een boeiende zoektocht.

Zo beschrijft Liesbet Claus het pad dat ze met haar collega's liep doorheen haar opleiding Schoolontwikkeling.