Leerkracht vanaf de start.

Leerkracht vanaf de start

Eén van de grootste uitdagingen van startende leraren is klasmanagement, het scheppen van een klimaat waarin leerlingen succesvol kunnen leren en werken. In haar project onderzocht Marica Judels in haar Brusselse secundaire school diepgaander deze leernood van starters. Ze ontwikkelde instrumenten waarmee ze starters ondersteunt en uitdaagt om van mekaar te leren.