Het Transformatierad als motor voor onderwijsvernieuwing

Het Transformatierad als motor voor onderwijsvernieuwing

De vakgroep Kantoor van de Moretusschool in Ekeren grijpt de nieuwe leerplannen in het secundair onderwijs aan om het onderwijs aan de leerlingen Kantoor te versterken. Wendy Adriaensen, 2dejaars Schoolontwikkeling, legde het Transformatierad aan de vakgroep voor en zette daarmee de leerling centraal. In dit artikel beschrijft ze via welke stappen ze de bestaande patronen onderzocht en met haar collega's alternatieven formuleerde. Die zullen in een volgende stap een concrete vertaling krijgen in het curriculum.