De toekomst is van jou. De kracht van zelfregulerend leren.

Zelfregulerend leren

Lieve Van Hauwaert stapte in het tweede jaar Schoolontwikkeling in, na andere langlopende vormingen. Als ondersteuner begeleidt ze leraren in de nieuwe eerste graad van een secundaire school. Zelfregulerend leren staat centraal in de visie. Maar dat zelfgestuurd leren niet zelfgestuurd wordt geleerd, ervaarden de leraren al snel. Lieve onderzocht waar de leerlingen precies tegenaan lopen en wat de rol van de begeleiders daarbij is. Ze versterkte het team met inzichten vanuit het model van Zimmerman. Nu duidelijk is waar de problemen ontstaan en de inzichten met het team zijn gedeeld zullen begeleiders getraind worden in een aanpak die zelfregulerend leren bij leerlingen stimuleert.