Begrijpend lezen: tips uit onderzoek

Begrijpend lezen blijft een belangrijk issue omdat het één van de essentiële poorten is naar levenslang leren. Daarom graag deze herblog van het artikel van Kris Van den Branden waarin de resultaten van een grote studie over begrijpend lezen toegelicht worden.

Categorie