juli 2020

Skills voor het hoger onderwijs. Notities nemen tijdens de les.

Waar lopen onze leerlingen tegenaan wanneer ze overstappen naar het hoger onderwijs? Vanuit die vraag spitste Silke zich toe op de kwaliteit van de notities die de leerlingen van haar klassen in de derde graad secundair onderwijs nemen. Samen met enkele collega's en in samenspraak met de leerlingen vormde ze zich een beeld waarop nu initiatieven kunnen volgen om leerlingen te versterken in deze competetenties.