Skills voor het hoger onderwijs. Notities nemen tijdens de les.

Waar lopen onze leerlingen tegenaan wanneer ze overstappen naar het hoger onderwijs? Vanuit die vraag spitste Silke zich toe op de kwaliteit van de notities die de leerlingen van haar klassen in de derde graad secundair onderwijs nemen. Samen met enkele collega's en in samenspraak met de leerlingen vormde ze zich een beeld waarop nu initiatieven kunnen volgen om leerlingen te versterken in deze competetenties.

Collegiale visitatie. Is jouw school klaar voor informeel leren?

Marjan Schets verdiepte zich drie jaar lang in collegiale visitatie als middel voor informeel leren in haar secundaire school. De methodiek was er al langer onderdeel van de aanvangsbegeleiding. Marjan verdiepte en verbreedde de toepassing ervan. Ze onderzocht de effecten op het leren van haar nieuwe collega's, ontwierp een professionaliseringstraject via collegiale visitatie met focus op binnenklasdifferentiatie en spitste zich tenslotte toe op de randvoorwaarden om het initiatief in een brede groep van leraren te faciliteren.

Hoe een motiverende en activerende professionalisering stimuleren?

'Op zoek naar de noden van elke individuele leerkracht om het eigenaarschap te vergroten'. Onder deze titel deed Wendy Adriaensen ene onderbouwde bevraging bij de leraren van een secundaire school in Antwerpen. Dit onderzoek vormt de basis voor een sterk professionaliseringsplan waarin leraren zich herkennen, en waarvan we veel leereffecten bij de leerlingen mogen verwachten.

Leerkracht vanaf de start.

Eén van de grootste uitdagingen van startende leraren is klasmanagement, het scheppen van een klimaat waarin leerlingen succesvol kunnen leren en werken. In haar project onderzocht Marica Judels in haar Brusselse secundaire school diepgaander deze leernood van starters. Ze ontwikkelde instrumenten waarmee ze starters ondersteunt en uitdaagt om van mekaar te leren.

Een participatief ontworpen weekplanner met ruimte voor reflectie en feedback

'Kinderen en jongeren moeten zich voorbereiden op een (beroeps)leven waarin ze zelfstandig hun kennis op peil moeten houden, nieuwe kennis en vaardigheden moeten verwerven en verantwoordelijkheid moeten nemen voor een 'leven lang leren'.' Daarom ontwierp Saskia Roets samen met haar collega's van basisschool Irishof een weekplanner en bijhorende leerlijn waarmee ze de zelfsturing bij leerlingen stimuleren.