Tienerschool: leraren professionaliseren als coach van zelfsturing bij de leerlingen

Hoe professionaliseer je een team van leraren in het coachen van zelfsturing bij leerlingen? In 2019 ging in Bree de Tienerschool van start. Het eigen leerproces in handen nemen is een belangrijke doelstelling. Esther Heinze werkte tijdens de opleiding tot schoolontwikkelaar met haar collega's aan een onderbouwd didactisch concept. Voortdurend worden PDCA-cycli gedraaid om de kwaliteit van het onderwijs nog te versterken. Dit jaar hoorde daar een onderzoek bij naar versterken van de lerarencompetenties.

Milieubewustzijn van jongeren versterken

Vanuit zijn persoonlijke zorg om milieubewustzijn, zette Dominique De Coninck een project op met de leerlingen van zijn secundaire school. Met enkele collega's integreerden ze de acties in hun leergebieden. Theoretische kaders en wetenschappelijk onderzoek brachten het team tot onderbouwing en systematiek in hun opzet. Het project kreeg bekendheid tot buiten de eigen school.

 

Sleutels tot verandering

Dat een veranderplan alleen onvoldoende is om verandering duurzaam te implementeren werd ook in de praktijk van Tinne Hendrickx duidelijk. Ze paste het Kleurdrukdenken (Vermaak en De Caluwé) toe op haar eigen schoolcontext en ontdekte welke communicatieaanpak de nodige verbinding met het team stimuleert.

Reflectietool voor personeelsbeleid

Onder impuls van de overheid werd door UGent een reflectietool voor personeelsbeleid ontwikkeld. 'De reflectievragen doen u dieper nadenken over de keuzes die u maakt binnen uw huidig beleid. De praktijkvoorbeelden en vaststellingen uit onderzoek kunnen u daarnaast andere opties doen overwegen.'

De tool omvat deze componenten:

  • Recrutering en selectie
  • Opdrachttoewijzing 
  • Professionele ontwikkeling
  • Leerkrachtevaluatie
  • Waardering en beloning

Ook het volledige onderzoeksrapport werd gepubliceerd.