Welkom

De opleiding 'Bachelor-na-Bachelor Schoolontwikkeling' richt zich tot ervaren leraren die verdieping en verbreding in de ontwikkeling van hun competenties zoeken. Ze zijn beleidsondersteuner of ambiëren deze functie, of ze hebben een leidinggevende functie.In deze blog lees je nieuws uit onze opleiding en verwijzingen naar vakliteratuur en onderzoek over schoolontwikkeling, maar vooral neerslagen van projecten van onze deelnemers. 

Leren vanuit potentieel

Evalueren raakt de kern van ons onderwijs. Basisschool de Schatkist onderzoekt het proces dat Breed evalueren opgang brengt. Een ogenschijnlijk duidelijk onderwerp brengt veel meer in beweging dan oorspronkelijk gedacht. Het team heeft een doel voor ogen: het leren van leerlingen maximaliseren in een krachtige en inclusieve leeromgeving. Hoe die krachtige en inclusieve leeromgeving vorm krijgt, is een boeiende zoektocht.

Zo beschrijft Liesbet Claus het pad dat ze met haar collega's liep doorheen haar opleiding Schoolontwikkeling.

De toekomst is van jou. De kracht van zelfregulerend leren.

Lieve Van Hauwaert stapte in het tweede jaar Schoolontwikkeling in, na andere langlopende vormingen. Als ondersteuner begeleidt ze leraren in de nieuwe eerste graad van een secundaire school. Zelfregulerend leren staat centraal in de visie. Maar dat zelfgestuurd leren niet zelfgestuurd wordt geleerd, ervaarden de leraren al snel. Lieve onderzocht waar de leerlingen precies tegenaan lopen en wat de rol van de begeleiders daarbij is. Ze versterkte het team met inzichten vanuit het model van Zimmerman.

Een betrokken leeromgeving in co-creatie ouders - school - leerling

Gedurende drie jaar bouwde Luc De Wispelaere, geïnspireerd door de input uit de BanaBa Schoolontwikkeling, aan initiatieven die de ouderparticipatie faciliteren. Talrijke bevragingen en onderzoekskaders onderbouwen dit proces. Luc nam stapsgewijs het team mee doorheen diverse initiatieven in een erg diverse leerlingenpopulatie.

Een schooleigen activerende feedbackcultuur

Feedback zet aan tot diepgaander leren. Dat werd al duidelijk in het vooronderzoek dat Tim Van Landeghem vorig schooljaar voerde. In de secundaire school van het OLVP  in Bornem zette Tim dit schooljaar met een daartoe ontwikkeld kernteam onderbouwde initiatieven op die sterk inzetten op effectieve feedback. Drie initiatieven kregen vorm en er vonden experimenten plaats. Vooral de participatieve aanpak van Tim leidde tot een draagvlak met veel kansen op verdere realisaties in het vervolgtraject.

't Zal Welzijn. Over de balans werk en vrijetijd bij leraren.

Doorheen de eerste opleidingsfase van de BanaBa Schoolontwikkeling onderzocht Sofie Antonis op de basisschool waar ze directeur is naar de factoren die het welbevinden bij haar lerarenteam beïnvloeden.

Via literatuuronderzoek en systematische bevragingen in het team ontwikkelde de school inzichten over connectie en deconnectie. Volgend jaar gaat ze door op andere factoren om het welbevinden in en met het lerarenteam te versterken.