Welkom

De opleiding 'Bachelor-na-Bachelor Schoolontwikkeling' richt zich tot ervaren leraren die verdieping en verbreding in de ontwikkeling van hun competenties zoeken. Ze zijn beleidsondersteuner of ambiëren deze functie, of ze hebben een leidinggevende functie.In deze blog lees je nieuws uit onze opleiding en verwijzingen naar vakliteratuur en onderzoek over schoolontwikkeling, maar vooral neerslagen van projecten van onze deelnemers. 

Naar een doeltreffend en gedragen evaluatiebeleid

In een sterk onderbouwd onderzoekparcours brengt Tim Van Landeghem verheldering over de sporen waarop hij in zijn secundaire school aan de slag wil om het evaluatiebeleid te versterken. Zijn interesse groeide vanuit vaststellingen dat leraren onzeker zijn over de kwaliteit van hun evaluatie en dat er over vakgroepen en zelfs bij parallelcollega's andere visies op en methoden van evalueren bestaan. In het tweede jaar Schoolontwikkeling wordt dit boeiende project wellicht verdergezet.

Tienerschool: leraren professionaliseren als coach van zelfsturing bij de leerlingen

Hoe professionaliseer je een team van leraren in het coachen van zelfsturing bij leerlingen? In 2019 ging in Bree de Tienerschool van start. Het eigen leerproces in handen nemen is een belangrijke doelstelling. Esther Heinze werkte tijdens de opleiding tot schoolontwikkelaar met haar collega's aan een onderbouwd didactisch concept. Voortdurend worden PDCA-cycli gedraaid om de kwaliteit van het onderwijs nog te versterken. Dit jaar hoorde daar een onderzoek bij naar versterken van de lerarencompetenties.

Milieubewustzijn van jongeren versterken

Vanuit zijn persoonlijke zorg om milieubewustzijn, zette Dominique De Coninck een project op met de leerlingen van zijn secundaire school. Met enkele collega's integreerden ze de acties in hun leergebieden. Theoretische kaders en wetenschappelijk onderzoek brachten het team tot onderbouwing en systematiek in hun opzet. Het project kreeg bekendheid tot buiten de eigen school.

 

Sleutels tot verandering

Dat een veranderplan alleen onvoldoende is om verandering duurzaam te implementeren werd ook in de praktijk van Tinne Hendrickx duidelijk. Ze paste het Kleurdrukdenken (Vermaak en De Caluwé) toe op haar eigen schoolcontext en ontdekte welke communicatieaanpak de nodige verbinding met het team stimuleert.