Welkom

De opleiding 'Bachelor-na-Bachelor Schoolontwikkeling' richt zich tot ervaren leraren die verdieping en verbreding in de ontwikkeling van hun competenties zoeken. Ze zijn beleidsondersteuner of ambiëren deze functie, of ze hebben een leidinggevende functie.In deze blog lees je nieuws uit onze opleiding en verwijzingen naar vakliteratuur en onderzoek over schoolontwikkeling, maar vooral neerslagen van projecten van onze deelnemers. 

Het Transformatierad als motor voor onderwijsvernieuwing

De vakgroep Kantoor van de Moretusschool in Ekeren grijpt de nieuwe leerplannen in het secundair onderwijs aan om het onderwijs aan de leerlingen Kantoor te versterken. Wendy Adriaensen, 2dejaars Schoolontwikkeling, legde het Transformatierad aan de vakgroep voor en zette daarmee de leerling centraal. In dit artikel beschrijft ze via welke stappen ze de bestaande patronen onderzocht en met haar collega's alternatieven formuleerde. Die zullen in een volgende stap een concrete vertaling krijgen in het curriculum.

Tienerschool projectaanvraag

Als opdracht voor 'Beleidsinitiatieven en -verwachtingen' schrijven studenten Schoolontwikkeling een projectaanvraag uit. Vorig jaar al haalde Esther Heinze voor de Tienerschool in Bree subsidies binnen voor de verbouwing naar een Tienerschool. Het initiatief zet zich verder, waardoor de Tienerschool van het GO! in Bree volop voor een nog sterkere accommodatie kan gaan. Dit geeft dit nieuwe onderwijsconcept alle kansen om te groeien.

De waarde van startende leraren

Goede inductieprogramma's voor startende leraren ontstaan niet vanzelf ook omdat het leerproces van starters veelzijdig is. De Nederlandse VO-Raad bracht een katern uit waarin ze vanuit een casus ingaan op de meerwaarde die starters in hun school te bieden hebben, over hun identiteitsontwikkeling als leraar en over kansen om het inductietraject te versterken. Virginie März, professor aan UCL en gastprofessor in de BanaBa Schoolontwikkeling is mede-auteur.