Welkom

De opleiding 'Bachelor-na-Bachelor Schoolontwikkeling' richt zich tot ervaren leraren die verdieping en verbreding in de ontwikkeling van hun competenties zoeken. Ze zijn beleidsondersteuner of ambiëren deze functie, of ze hebben een leidinggevende functie.In deze blog lees je nieuws uit onze opleiding en verwijzingen naar vakliteratuur en onderzoek over schoolontwikkeling, maar vooral neerslagen van projecten van onze deelnemers. 

De waarde van startende leraren

Goede inductieprogramma's voor startende leraren ontstaan niet vanzelf ook omdat het leerproces van starters veelzijdig is. De Nederlandse VO-Raad bracht een katern uit waarin ze vanuit een casus ingaan op de meerwaarde die starters in hun school te bieden hebben, over hun identiteitsontwikkeling als leraar en over kansen om het inductietraject te versterken. Virginie März, professor aan UCL en gastprofessor in de BanaBa Schoolontwikkeling is mede-auteur.

Skills voor het hoger onderwijs. Notities nemen tijdens de les.

Waar lopen onze leerlingen tegenaan wanneer ze overstappen naar het hoger onderwijs? Vanuit die vraag spitste Silke zich toe op de kwaliteit van de notities die de leerlingen van haar klassen in de derde graad secundair onderwijs nemen. Samen met enkele collega's en in samenspraak met de leerlingen vormde ze zich een beeld waarop nu initiatieven kunnen volgen om leerlingen te versterken in deze competetenties.

Collegiale visitatie. Is jouw school klaar voor informeel leren?

Marjan Schets verdiepte zich drie jaar lang in collegiale visitatie als middel voor informeel leren in haar secundaire school. De methodiek was er al langer onderdeel van de aanvangsbegeleiding. Marjan verdiepte en verbreedde de toepassing ervan. Ze onderzocht de effecten op het leren van haar nieuwe collega's, ontwierp een professionaliseringstraject via collegiale visitatie met focus op binnenklasdifferentiatie en spitste zich tenslotte toe op de randvoorwaarden om het initiatief in een brede groep van leraren te faciliteren.

Hoe een motiverende en activerende professionalisering stimuleren?

'Op zoek naar de noden van elke individuele leerkracht om het eigenaarschap te vergroten'. Onder deze titel deed Wendy Adriaensen ene onderbouwde bevraging bij de leraren van een secundaire school in Antwerpen. Dit onderzoek vormt de basis voor een sterk professionaliseringsplan waarin leraren zich herkennen, en waarvan we veel leereffecten bij de leerlingen mogen verwachten.

Leerkracht vanaf de start.

Eén van de grootste uitdagingen van startende leraren is klasmanagement, het scheppen van een klimaat waarin leerlingen succesvol kunnen leren en werken. In haar project onderzocht Marica Judels in haar Brusselse secundaire school diepgaander deze leernood van starters. Ze ontwikkelde instrumenten waarmee ze starters ondersteunt en uitdaagt om van mekaar te leren.