Veiligheidsbeleid mobiel en thuisapparaten

Odisee dient adequate organisatorische en technische maatregelen te nemen opdat bepaalde soorten van informatie beschermd worden tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang, opslag of doorzending. Odisee is daartoe verplicht op grond van wettelijke regels enerzijds en teneinde haar studenten en personeel te beschermen tegen cyber-criminaliteit anderzijds.

Bron: intranet Odisee

Thuiswerk. Foto: Leila Milaya (Reshot)
Foto: Leila Milaya (Reshot)

Odisee: Veiligheidsbeleid Mobiel en thuisapparaten

Gerelateerde berichten

Digitale thema's, Digitale veiligheid
Digitale thema's, Digitale veiligheid
Digitale thema's, Digitale veiligheid
Digitale thema's, Digitale veiligheid