OPTRIS

Home

                                                                                                                                   

Welkom op de oude projectwebsite van OPTRIS.                                                

Op deze site vindt u meer informatie omtrent dit project dat instaat voor een geïntegreerde aanpak van trillingen in het bouwproces van constructies onder mens-geïnduceerde belastingen.

De gebruikersgroep wordt via deze weg ook op de hoogte gehouden over het verloop van dit project.

Dit project wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid en de leden van de gebruikersgroep die onder het tabblad 'partners' terug te vinden zijn.

 

 

Nieuwsberichten

Gebruikersgroepvergadering 5 OPTRIS
- 04 maart 2014 -

Wij danken jullie voor jullie aanwezigheid bij de vierde gebruikersgroepvergadering van OPTRIS. Het verslag en presentaties zijn beschikbaar onder het tabblad documenten.

De volgende gebruikersgroepvergadering vindt plaats op de campus KAHO Sint-Lieven te Gent vanaf 13u:

 

Gebroeders de Smetstraat 1

9000 Gent

België

 


 

Metingen Résidence Palace (Brussel)
- 04 maart 2014 -

 

Op 18 december 2013 werden metingen uitgevoerd in het Résidence Palace, de nieuwe zetel voor de Europese raad. Het doel van deze meetcampagne was het opmeten van de ambiënte trillingsniveaus van de vloerplaat op het 7e niveau (het niveau met de grootste overspanning) en op die manier de eigenfrequenties en eigenmodes te identificeren. Daarnaast zijn enkele controlemetingen voor vloeren uitgetest.

 


 

Gebruikersgroepvergadering 4 OPTRIS
- 24 september 2013 -

 

Wij danken jullie voor jullie aanwezigheid bij de vorige gebruikersgroepvergadering. Het verslag en presentatie zijn beschikbaar onder het tabblad documenten.

Voor de volgende gebruikersgroepvergadering worden jullie uitgenodigd door Tim Heirman in de kantoren van het MOW - expertise beton en staal op 17-02-2014 om 13u te:

Graaf de FerrarisgebouwKoning Albert II-laan 20 bus 61000 BrusselBelgië

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Herinnering gebruikersgroepvergadering OPTRIS
- 27 augustus 2013 -
 

De volgende gebruikersgroepvergadering komt eraan. Daarvoor nodigt Filip Van Rickstal jullie uit in de kantoren van het WTCB:

             Poincarélaan, 79

             B- 1060 Brussel

             België

Dit gaat door op maandag 23 september 2013 om 13u. De uitnodiging en praktische info is te vinden onder het tabblad 'documenten'.

 


 

 

Metingen BIM trap (Brussel)
- 27 augustus 2013 -
 
 
     
 
Het nieuwe hoofdkantoor van het voormalige Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) zal zich vestigen op het terrein van de Tour & Taxis Brussel aan de Havenlaan. Hierbinnen wordt een atriumtrap voorzien die ontworpen werd door architectenbureau cepezed en waarvan de studie uitgevoerd wordt door Ingenieursbureau Meijer. Dit werken daarvan zijn volop aan de gang. Momenteel is de stalen trapconstructie geplaatst en zijn de U-vormige profielen die de treden vormen voorzien van een wapeningsnet. Deze zullen binnenkort worden volgestort met beton. Binnen het kader van OPTRIS is het interessant een eerste meting te doen van de stalen constructie en later de constructie met het beton op te meten om zo een beter inzicht te verwerven in de invloed hiervan. Deze meting vindt morgen plaats.
 
De stalen trapconstructie zal zich doorheen zes bouwlagen uitstrekken, waarbij de bordessen in uitkraging worden uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat deze constructie mogelijks trillingsgevoelig zal zijn. Aan de hand van een eindig elementenmodel werd reeds een studie uitgevoerd naar de gevoeligheid van dit type constructie voor een typische mensgeïnduceerde belasting op trappen. Aan de hand van controlemetingen zullen deze berekeningen achteraf ook kunnen gecontroleerd worden.
 

 

 

 

Odisee
Gebroeders De Smetstraat 1
9000 Gent
www.odisee.be