Aquacultuur: Veel kennis, nog te weinig productie (Vilt)

In september kondigde Vlaams minister-president Kris Peeters, die ook bevoegd is voor Visserij, de oprichting aan van een aquacultuurplatform. Belangrijk onderdeel van het platform is de strategische stuurgroep aquacultuur. Die moet het Vlaams aquacultuurbeleid adviseren, de samenwerking bevorderen en een aantal moeilijkheden wegwerken. Op dit moment heeft Vlaanderen veel kennis in huis, maar produceert het weinig. Er is steeds meer interesse in aquacultuur, en terecht, want het is een veelbelovende sector.

Reportage van het Vlaams Infocentrum voor Land- en Tuinbouw (Vilt, 03/12/2012). Klik op onderstaande afbeelding om het volledige artikel weer te geven: