Ligt er binnenkort een uitgestorven vis op je bord?

In Aqua-ERF, het onderzoekscentrum voor aquacultuur van hogeschool Odisee, zwemmen momenteel 20.000 jonge zoetwaterkabeljauwen – Lota’s. De Lota vond je vroeger wel eens in een Gentse waterzooi, maar door de verminderde waterkwaliteit, het indijken van waterlopen en het verdwijnen van geschikte paaiplaatsen, verdween de soort in de jaren 1960-1970 uit de Vlaamse beken en rivieren. “Jarenlang onderzoek resulteerde nu in een primeur: voor het eerst zijn we erin geslaagd om in gevangenschap gekweekte Lota's succesvol te laten voortplanten”, klinkt het bij Odisee. Meer lezen...

Bron: VILT