Aqua-ERF

Aqua-ERF is het onderzoekscentrum voor aquacultuur van Odisee hogeschool. Met ons onderzoek dragen we bij aan de ontwikkeling van een economisch levensvatbare aquacultuur in Vlaanderen, en gaan we na of landbouwbedrijven hun activiteiten kunnen diversifiëren met visteelt. Naast projectonderzoeken verleent het Aqua-ERF ook zijn expertise en faciliteiten aan bedrijven die hun producten willen uittesten.

Naast onderzoek vormt educatie een belangrijke pijler. Studenten, ondernemers en andere geïnteresseerden kunnen bij Odisee terecht voor onze aquacultuurcursussen. We bieden bovendien de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen in de vorm van stages en projecten binnen Aqua-ERF.

 

 

 

   English introduction

 

Kom alles te weten over het Aquavlan2-project

Aquavlan2 ondersteunt bedrijven in de aquacultuur- en glastuinbouwsector in de grensregio Vlaanderen-Nederland met technische innovatie. De verdere ontwikkeling van technieken moet hen in staat stellen om kringlopen in de zoute en zoete aquacultuur te sluiten, nieuwe voeders voor schelpdieren en vissen te benutten en de grondsmaak in aquatische producten te voorkomen. Daarnaast krijgen ondernemers de unieke kans om zeer bedrijfsspecifieke vragen te laten beantwoorden via een vouchersysteem. Zo wordt de sector verder uitgebouwd en versterken bestaande bedrijven hun concurrentievermogen op wereldschaal. Meer lezen...